ENGLISH

科学研究

近年来,我院科学研究工作保持可持续发展的良好势头。学院的课题立项和科研经费数、成果奖励数、科技论著以及学术论文转载数都有大幅度地提高。

您所在的位置: 首页» 科学研究» 研究成果» 学术论著

Economic dispatch savings in the coal-fired power sector: An empirical study of China

  作者:Wei, Yi-Ming & Chen, Hao & Chyong, Chi Kong & Kang, Jia-Ning & Liao, Hua & Tang, Bao-Jun

  发表刊物:Energy Economics

TOP
XML 地图 | Sitemap 地图